Home

Görög perzsa háborúk feladatok

6. A perzsa háborúk vége. Spárta kiválása után Athén a déloszi szövetség élén egyedül harcolt a perzsák ellen. A hosszasan elhúzódó harcok végül görög győzelemhez vezetett. I.e. 449-ben a Kalliász-béke véget vet a harcoknak Görög - perzsa háborúk 1. A háborút kiváltó okok: I.e. VII-VI. században a Perzsa Birodalom nyugati terjeszkedése következtében elérte Kis-Ázsia partjait. Leigázta az ott élő ión városokat, akik Kis-Ázsia nyugati partjain élő görögök voltak. Perzsák célja, az Égei A görög-perzsa háborúk 5 perc olvasás A Kr.e. 5.sz. végén a Perzsa Birodalom elkezdett terjeszkedni, és előbb a ióniai városokra tették rá a kezüket, ahol perzsabarát türannoszokat segítettek hatalomra, majd pedig Kr.e. 514-ben I.Dareiosz a birodalmát fenyegető szkitákkal akart leszámolni, de ez kudarcba fulladt, habár a. A görög-perzsa háborúk Előzmények A perzsa birodalom legyőzi a kisázsiai államokat az i.e. VI. század végére i.e. 505-500 között Milétosz vezetésével lázadás kezdődik Ezt a perzsák (I. Dareiosz) kegyetlenül leverik, s elhatározzák, hogy legyőzik az európai görögöket is (ok: Athén segített a görög lázadóknak) A görög-perzsa háborúk menete I. szakasz i.e. A görög-perzsa háborúk A Kr.e. 5.sz. végén a Perzsa Birodalom elkezdett terjeszkedni, és előbb a ióniai városokra tették rá a kezüket, ahol perzsabarát türannoszokat segitettek hatalomra, majd pedig Kr.e. 514-ben I.Dareiosz a birodalmát fenyegető szkitákkal akart leszámolni, de ez kudarcba fulladt, habár a Boszporuszt, a Dardanellákat és Thrákiát elfoglalta

3. Az újabb háború c) Csata szárazföldön... Az athéni politikusok tudták, hogy a perzsák újra támadni fognak... Kr. e. 480 Kérdés: tengeri vagy szárazföldi fejlesztésbe fogjanak Dareiosz fia, Xerxész támad a) Themisztoklész b) Ariszteidész tengeri flotta kell.. A görög-perzsa háborúk. Kezdetek · Konfliktusok: o Perzsa bir. elfoglalta Thrákiát, ami fontos kereskedelmi partner volt a görög poliszoknak, . o ellenőrzése alá vonta a Hellészpontoszt és a Boszporoszt: Athén és Megara elzárása a Fekete-tengeri gabona importtól. o elfoglalta Iónia poliszait. o az elűzött görög türannoszok ált. a Perzsa birodalomban találtak új. A feladatok megoldásához tartsa szem el I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. A feladat az ókori görög történelemhez kapcsolódik. Hiszen, bár rögtön a perzsa háborúk után rávetettétek magatokat, még ti sem vagytok teljesen kiképezve benne. Hát akkor földművelő é

A görög-perzsa háborúk története - Történelem kidolgozott

A görög-perzsa háborúk id őszakának legfontosabb irodalmi forrásai a következ ők: A Kis-Ázsia déli részén található dór Halikarnassosból származó Hérodotos t már Cicero is a történetírás atyjának tekinti. Kr.e. 484 és 424 között élt. M űve els ő felében a Perzsa A görög-perzsa háborúkról szóló legfontosabb mű szerzőjét, Hérodotoszt Ciceró a történetírás atyjának nevezte. 3. Amikor Dareiosz perzsa uralkodó i.e 491-ben követeket menesztett a görög poliszokba, hogy hűségük jeleként vizet és földet követeljen tőlük, Athénban egy szakadékba, Spártában egy kútba dobták a. A második fordulóban a görög mítoszok világát fedezzük fel a legendás hajósok, az Argonauták történetén keresztül. A harmadik feladatsor középpontjában a görög-perzsa háborúk sorsfordító tengeri ütközete, a szalamiszi csata áll majd, a negyedik pedig már a rómaiak világába kalauzol, és a császárság. A görög-perzsa háborúk A Perzsa Birodalom gazdaságilag és társadalmilag legfejlettebb területe a görög városokkal tarkított kis-ázsiai partvidék, Iónia volt. Egy perzsaellenes, Milétosz városa által irányított felkelés és ennek anyaországi támogatottsága keltette fel a perzsa uralkodó, Dareiosz figyelmét a görög.

Ie. 450-ben Szalamisznál újabb görög tengeri győzelem következett, s ezután Perzsia békét kért. A görög perzsa háborúk 449-448-ban kötött békével ért véget, melyben Perzsia lemondott az iónok feletti uralmáról, a tengerszorosok és az Égei-tenger feletti ellenőrzési jogáról B. A görög-perzsa háborúk. Okok, előzmények - a görög-perzsa ellentét - I. Dareiosz Kis-Ázsia meghódítása után eléri az Égei-tengert - gazdaság: perzsák által támogatott föníciai kereskedelemnek görögök konkurenci kérdések, feladatok segítik: összetartozásukat a tankönyv egyértelműen mutatja (vékony vonalak). Az időutazásban is szükséges megpihenni, visszatekinteni. Erre a nagy fejezetek végén rövid összefoglalások adnak mó-dot. A szerző szöveggel, áttekintő ábrákkal, néha térképek

görög-perzsa háborúk során szerzett komoly politikai és katonai hatalmat. Kr.e. 490 -ben Marathónnál egyedül aratott gy őzelmet a támadó perzsák felett, ez a gy őzelem még nem járt tényleges hatalommal, de a város presztízse jelent ősen megn őtt a görögök körében. A Kr. e A szokásos gyakorló feladatok( ne feledd, amikor találkozunk , doga doga hátán . Görög istenek Görög mitológia. Az anyagunk: A görög-perzsa háborúk: tankönyv 118-124. oldal--azt kérem, ezt MINDENKI( ugye mindenki tudja értelmezni ezt a kifejezést) olvassa el 2x!!! A vázlatot a szokott módon küldöm!! A görög-perzsa háborúk kiváltói okai, története, következményei A görög-perzsa háborúk A görög szárazföld elleni perzsa támadás hivatkozási oka az ion felkelés görög (anyavárosi) támogatása. Megleckéztetés indokkal szárazföldi erők és erős flotta támadása Kr.e. 492-ben, Kisázsia észak

SEgédanyagok a 2021c számára. A görög-perzsa háborúk. 12/5/2017 0 Comments A google-docs linkje docs.google.com/document/d/1F--WqlNNufTj5XufQ54NM9UwOARj1I. A stratégia szó a görög sztratégosz (hadvezér) szóból ered (a hadsereg görög neve sztratosz). Kr.e. 400 körül a görög városállamok egymás között vívott háborúi, illetve a perzsa háborúk kényszerítették ki az előre tervezését a csatának I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. A feladat az ókori görög filozófiához kapcsolódik. Állapítsa meg a forrás segítségével, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak! Választását X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.) Szóval ti mind, akik az államban éltek, édestestvérek vagytok, így mondjuk majd nekik A demokrácia Athénban 9/10. Spárta 9/11. A görög-perzsa háborúk 9/12. A peloponnészoszi háború 9/13. Az egységes Hellász Nagy Sándor 9/14. Róma történelmének kezdetei 9/15. A köztársaságkori Róma 9/16. A pun háborúk és a Földközi-tenger medencéjének meghódítása 9/17. A köztársaság válsága és a. A görög istenek (Olvasmány) 52: 12. A trójai háború: 53: 13. Az ókori olimpiák: 56: 14. A görög városállamok. Athén és Spárta: 59: 15. A görög?perzsa háborúk: 62: 16. Athén fénykora és bukása: 65: 17. A világhódító Nagy Sándor: 67: Az ókori világ csodái (Olvasmány) 70: 18. A család és a gyermek az ókori.

A görög mitológia. A spártai állam. A görög - perzsa háborúk. Az athéni demokrácia fénykora és bukása, Görög hétköznapok, művészetek és tudományok. Nagy Sándor birodalma. A hellenizmus kora. Az ókori Róma Róma történelmének kezdetei. A köztársasági Róma - terjeszkedés, pun háborúk Róma - pun háborúk Keresztrejtvény. szerző: Weiszanita25. 5. osztály Történelem. Római istenek Szókeres Görög-perzsa hábor. D Az elsô görög törzsek Kr. e. 1450 táján nyomultak be a Balkán-félszigetre. E A Fekete-tenger partján alapított görög poliszok a perzsák felett aratott gyôzelem után jöttek létre. 4

A görög-perzsa háborúk - Történelem kidolgozott érettségi

14. A görög-perzsa háborúk hősei | 50 Barátok és ellenségek (Olvasmány) | 53 15. Athén virágkora | 54 16. Költok, szobrászok, tudósok | 57 17. A világhódító | 60 Összefoglalás. 10. Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? Hellasz - ókori Görögország; Balkán félsziget Földrajza: mediterrán éghajlat - gyümölc Kedves 7.a! Ezen az órán összefoglaljuk az első 6 lecke anyagát. Az órán ismétlő feladatokként a LearningApps alkalmazás tankockáit fogjuk használni.1. Első lépésként oldjátok meg a következő tankockát!Válaszoljatok a következő kérdésekre!Milyen nagyobb földrajzi egységekből áll

A történelemben a véletlenek különös ajtókat tudnak kinyitni a jövőbe. És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be kell lépni rajta Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A demokrácia alapelvei. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra) A görög hitvilág, művészet és tudomány. meghatározott álláspontok cáfolására Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) Kritikai gondolkodás: Érvek gyűjtése a sajá Görög-perzsa háborúk - Wikipédi . Rome: The Punic Wars - The First Punic War - Extra History - #1 - Duration: 9:13. Extra Credits Recommended for yo pun háborúk címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák . II. RÉSZ. RÓMA HÓDÍTÁSAI A FÖLDKÖZI TENGER KÖRÜL. X. FEJEZET

A görög-perzsa háborúk - erettsegizz

 1. denkinek. Sajnos ezek nem azok az események közé tartoznak amikre szívesen emlékszünk, de mégis a történelem egy részét jelentik, amit nem árt fejben tartani
 2. 8. Az Újbabiloni és a Perzsa Birodalom 19 9. India, Kína 21 I. AZ ÓKORI HELLÁSZ 10. A görög történelem kezdetei 23 11. A polisz születése 25 12. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban 28 13. A görögséget összekötő kapocs: a hitvilág 30 14. Egy másik görög út - Spárta 33 15. A görög-perzsa háborúk (Kr. e.
 3. A görög - perzsa háborúk első szakasza; 17. A görög - perzsa háborúk második szakasza; 18. A poliszok hanyatlása, Makedónia felemelkedése; 19. Nagy Sándor és birodalma Gyakorló feladatok (14 óra) 206-207. Gyakorló feladatok; 208-209. Gyakorló feladatok; 210-211. Gyakorló feladatok; 212-213. Gyakorló feladatok; 214-215.
 4. történelem érettségi tétel, Az ókori Hellász - Athén, Spárta, A görög-perzsa háborúk, Nagy Sándor és a hellenizmu

A görög-perzsa háborúk by Marcell Szabolcs

biológia. fizika. földraj TÖRTÉNELEM évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában tanult ismeretekre épülnek. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van számos működése/ A spártai állam A görög perzsa háborúk Athén és Spárta párharca A görög hitvilág, művészet. Az ókori görög világ. A görög mítoszok; A görög vallás és az olimpiák; Athéni és spártai élet; A görög-perzsa háborúk; Az athéni demokrácia; Periklész korának műveltsége; Nagy Sándor birodalma; A Római Birodalom. Róma: királyságból köztársaság; Hannibál a kapuk előtt; A köztársaság gondjai; A. Görög mondák eljátszása. Rajz készítése az olimpiai játékokról. Ókori görög épületek, szobrok jellemz ő vonásainak kiemelése, rendszerezése. Információgy űjtés képek segítségével Athén és Spárta lakóinak életmódja közötti különbségr ől. A görög-perzsa háborúk helyszíneinek felismerés 4 Ajánlás a diákoknak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ismerkedés a forrásokkal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dareiosz fia Xerxész újra támad: (kb katona, 650 hajó

Történetek a görög-perzsa háborúk korából. Békék, háborúk, hadviselés. Egyezmények, szövetségek. Az athéni demokrácia virágkora. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori Ismeretszerzés, tanulás: - Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az életmód jellegzetességei. n. AZ ÓKORI GÖRÖG-RÓMAI VILÁG 39 11. Mi lesz abból, ha három istennő összevész? 39 12. A görög vallás és az olimpiák 41 13. Hétköznapok Athénban és Spártában 45 14. A görög-perzsa háborúk 49 15. Az athéni demokrácia 53 16. Periklész korának műveltsége - tudományok, művészetek 55 17. Nagy Sándor birodalma 57 18 Példámban a görög-perzsa háborúk helyszínei, hadvezérei, városai, évszámai és jellemzői szerepelnek. Ezeket úgy rendeztem el az ábrában, hogy egy halmazba zsákolhatók legyenek. Mint ahogy matekórán tanulták alsóban. Majd kinyomtatom minden csoportnak a szófelhőt. Nekik meg kell találniuk az összefüggést a szavak.

Jegyzetek: A görög-perzsa háborúk - záróvizsga téte

5. osztály_NAT-os vázlatok - Heni néni honlapj

 1. Szöveges feladatok megoldása - 1. rész matematika video ; Sztálini gazdaságpolitika - 2. rész történelem video; Jegyzet címe: Görög-perzsa háborúk kre 500-448 Terjedelem: 1 oldal Formátum: png Készítés dátuma: 2010.11.26. részlet a jegyzetből: Görög-perzsa háborúk kre 500-448. 201
 2. - Információk gy űjtése a görög világról (pl. az életmód jellegzetességei). - Információk gy űjtése a görög világban lezajlott jelent ősebb háborúkról képek és történelmi térképek segítségével (pl. a görög-perzsa háborúk). Magyar nyelv és irodalom: Mese, monda, mítosz (pl. ismert görög mondá
 3. Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A demokrácia alapelvei. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai . A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra)
 4. 1. A görög-perzsa háborúk. Az athéni demokrácia (Periklész kora). 2. A kereszténység születése és fő tanításai. 3. A középkori mezőgazdasági technika fejlődése. A középkori uradalom és falu. 4. A középkori városok. Céhek. Kereskedelem. 5. A honfoglalás. Kalandozó hadjáratok. 6. A keresztény magyar állam.
 5. A görög-perzsa háborúk. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Az ókori Róma Róma útja a köztársaságtól a császárságig. (A korai köztársaság időszaka. Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában. A hódító Róma. A hódítások társadalmi, gazdasági é
 6. A görög-perzsa háborúk Történelem 9-10. évfolyam. Témakörök: Athén társadalma és állama Spárta katonai állama A görög-perzsa háborúk Athén fénykora és bukása Nagy Sándor és a hellenizmu

Maczkó András személyes weblap - uw

 1. TIPP: Ha már van a mozaPortálhoz vagy az internetes tanulmányi versenyhez azonosítód, azt itt is használhatod a belépéshez, nem szükséges újra regisztrálnod
 2. 8. A görög-perzsa háborúk. 9. A görög hitvilág és művelődés. 10. A Római Birodalom kialakulása. A hódító háborúk. 11. A köztársaság válsága és a reformkísérletek. 12. A polgárháború és Julius Caesar egyeduralma. 13. Augustus principátusa. 14. A kereszténység kialakulása, tanításai. 15
 3. A görög-perzsa háborúk és következményei (esszé) A Makedón Birodalom létrejötte és a hellenizmus (esszé) A feladatok megoldásait a következõ konzultációra- melynek idõpontja: 2001. február 03. (szombat) - hozza magával
 4. A görög-perzsa háborúk. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Az ókori Róma Róma útja a köztársaságtól a császárságig. (A korai köztársaság időszaka. Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában. A hódító Róma. A hódítások társadalmi, gazdasági é
 5. A perzsa háborúk miatt csak Kr. e. 490 után, Perik-lész idejében adódott arra lehetőség, hogy az athéni állam politikai intézményei békében is működjenek. 2. kik vehettek részt a népgyűlésen? Amikor Athénban egy fi ú betöltötte 18. életévét, nevét feljegyezték a démosz tag-jai közé

-Feladatok a múlt idő gyakorlásához >>> (házi feladat az 1-2. és a 7-8-9. oldal a következő órára) Kötelező olvasmányok a 12. osztályban: 1. - Görög - perzsa háborúk >>> - Az athéni demokrácia - a görög hitvilág >>> - A görög hitvilág, kultúra >>> - Nagy Sándor hódításai >>> Görög-perzsa háborúk felvételi feladatok (3) szólások-közmondások (1) Ajánlott olvasmányok. ajánlott olvasmány (10) Kisérletek. fizikai kísérletek (3) kémiai kísérletek (5) Dolgozat példák. Kapcsolatfelvétel. Név E-mail

Az ókori Hellász (teljes vázlat

Készítsenek tablót a görög művészek alkotásainak fotóiból! Készítsenek beszámolót a görög színházról és színházi előadásokról. Mutassák be, milyen hatást gyakorolt a hellenizmus a kultúra fejlődésére! Értékeljék Nagy Sándor szerepét! Mutassák meg a térképen: Olümpia, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom. A MidKid.org weboldalra feltöltött tananyagok és feladatlapok gyűjteménye. Ez az oldal félévente frissül rendszeresen, ezért a legújabb anyagokért érdemes a blog részt vagy a Facebook oldalunkat.. Ezért tudta az állam ügyeit szinte teljesen irányítása alatt tartani. Előnye: 1. A fiatal demokráciát komoly megpróbáltatás éri: a görög-perzsa háborúk (i.e. 492-449) 2. i.e.478 Athén létrehozza a perzsaellenes védelemre szolgáló szövetséget Görög-perzsa háborúk. Kedves 5.a! Itt megtalálhatjátok a múlt heti órák ppt-jét és az óravázlatot! Ne felejtsétek el, holnap kivételesen az 5. óra történelem lesz! ami a történelemmel kapcsolatos. Felkerülnek ide az órai prezentációk, a házi feladatok és a szorgalmi feladatok is! Emellett olyan érdekességeket is. - Információk gy űjtése a görög világról (pl. az életmód jellegzetességei). - Információk gy űjtése a görög világban lezajlott jelent ősebb háborúkról képek és történelmi térképek segítségével (pl. a görög-perzsa háborúk). Magyar nyelv és irodalom: Mese, monda, mítosz (pl. ismert görög mondá

Görög-perzsa - Mi a görög-perzsa háború oka

Történetek a görög-perzsa háborúk korából. Békék, háborúk, hadviselés. Egyezmények, szövetségek. Az athéni demokrácia virágkora. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög világban. Történetek Nagy Sándorról. Birodalmak. Róma alapítása és Ismeretszerzés, tanulás Szóbeli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor törekedjenek a téma, probléma tömör, egyértelm megfogalmazására, megoldására. A diákok ismerjék a vázlat- és a feleletterv-készítés, A görög-perzsa háborúk. Piac, pénz, kereskedelem a görög világban. Athén és Spárta párharca rabszolgatartó társadalma. Perzsa háborúk. III. Klasszikus kor: i.e. V−IV. sz. - az athéni demokrácia fénykora (Periklész idejében) Peloponnészoszi háború - Nagy Sándor uralkodása és hódításai. A korszak társadalmi- történeti jellemzőinek ismertetése: 0−2 pont; Az antik görög kultúrára jellemző gondolkodás.

Történelem - 5.hét - Feladatok az archívumbó

Görög-perzsa háborúk /Kr.e. 492 - 449/ Perzsa Birodalom - a mai Irán területén jött létre - II. Kürosz alapította Kr.e. 6.században -unokája I. Dáriusz/Dareiosz el akarta foglalni a Kis-Ázsiában elő . görögök területét -Athén a segitségükre sietett -a perzsák me Angol hanganyag az English file c. tankönyvhöz a 10 - 11. osztály számára: - English file CD1 >>> - English file CD2 >>> - English file CD3 >>> - A hangzó anyag szöveges változata>>> A iónok Kr.e. 499 és 493 között tartó, kudarccal végződő felkelése a perzsa uralom ellen. Mivel Athén is támogatta lázadást, ezért jelentős szerepe volt a felkelésnek abban, hogy Kr.e. 492-ben I. Dareiosz hadjáratot vezetett a görögök ellen. Ezzel a hadjárattal kezdődtek el a görög-perzsa háborúk

10 tény a görög-perzsa háborúról » Múlt-kor történelmi

Történetek a görög-perzsa háborúk korából. Békék, háborúk, hadviselés. Egyezmények, szövetségek. Az athéni demokrácia virágkora. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög világban. Történetek Nagy Sándorról. Birodalmak. Ismeretszerzés, tanulás: - Információk gyűjtése a görög - görög, római (latin) - tulajdonviszonyok kialakulása, gazdasági élet/hatalmi viszonyok kialakulása 3. Mezopotámia Egyiptom Az ókori zsidó állam India Kína b, B a, b, A f, e, g, k, C a, c, d, h, E b, i, D 4. A mumifikáláskor a test bebalzsamozásához pontos anatómiai ismeretekre volt szükség. Az egyipto feladatok a tanévben A görög kor kezdetei, a spártai állam. ─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. ─ A görög-perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. ─ Nagy Sándor birodalma. ─ A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok..

HASZNOS TUDNIVALÓK - hyperion

c) Görög hadvezér, aki legyőzte a perzsákat Marathonnál. _____ d) Görög szobrász, aki az olimpiai Zeusz szobor megalkotója. _____ e) A görög-perzsa háborúk történetírója, a történetírás atyja. _____ f) Makedón uralkodó, aki legyőzte a Perzsa birodalmat. _____ g) Hivatali ideje alatt élte az athéni demokrácia a. Irodalom hf - Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! A legkorábbival kezdd! 1. 2. 3. 4. 5. 6. Új játék bemutatása Dionüszos..

XIV. konzultáció Oktatáskutató és Fejlesztő Intéze

görög művészet témájában.) Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) Ismeretek/Kulcsfogalmak / fogalmak Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. Tartalmi kulcsfogalma Meséljen görög mondákat. Összehasonlítani az athéni és a spártai társadalmat és életmódot! Elhelyezni időszalagon az első olümpiát, a perzsa háborúkat és Athén fénykorát. Történeteket mondani a görög-perzsa háborúk időszakából. Bemutatni Nagy Sándor birodalmát Mindennapok egy görög városállamban: Athén, Spárta Az athéni és spártai nevelés A görög vallás és az olümpiai játékok. Történetek a görög-perzsa háborúk korából, a görög hadviselés a marathóni csata példáján. Művészek és művészetek, tudósok és tudomány az ókori görög világban Az ókor nagy csodá

Görög-perzsa háborúk 2

(Nagy) Kürosz 125 Lüdia 126 Babilón eleste 127 A Perzsa Birodalom megszilárdulása 128 A Perzsa Birodalom hanyatlása 132 Az ókori Egyiptom története 135 A kezdetek 135 Létrejön az egységes állam 137 A természeti viszonyok 139 A piramisépítők kora 141 Királyok és piramisok 141 Államszervezet és társadalom 145 Az Óbirodalom. munkákból. (Pl. a görög művészet témájában.) Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a görög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) Kritikai gondolkodás: Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtés

Az ókori Hellász SuliHáló

Szakképesítés: 54 211 04 Grafikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Művészettörténet 4/34 1. Mutassa be az ókori egyiptomi művészet társadalmi felépítését, hiedelemvilágát Görög-perzsa háborúk Makedónia és a hellenizmus Róma a királyság és a köztársaság korában A hódító háborúk A köztársaság válsága és a reformkisérletek Polgárháború és Iulius Caesar egyeduralma Augustus principatusa A császárko Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A demokrácia alapelvei. A temati kai egység nevelési-fejlesztési céljai . A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra) Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az életmód jellegzetességei.) Információk gyűjtése a görög-római világban lezajlott jelentősebb háborúkról képek és történelmi térképek segítségével. (Pl. a görög-perzsa háborúk, a pun háborúk.) Történetek és képek gyűjtése az ókori római világból

7. ny TÖRTÉNELEM 2, - Pengőné Cseh Ildik

2.2. A görög-perzsa háborúk és az athéni demokrácia 2.3. Az ókori Róma alapítása és terjeszkedése 2.4. Hadvezérek, uralkodók az ókori Rómában. 2.1. Hellász - a poliszok és a birodalom: Athén, Spárta, Nagy Sándor. 2.2. Róma - a köztársaságtól a császárságig. Pannónia. 2.3. Az antik kultúra öröksége, a. • A görög-perzsa háborúk korának ismerete • Az athéni demokrácia működésének ismerete 5. Eszközigény: • Kilépőkártya minden tanulónak 6. Megjegyzések a feladatokhoz: 1. óra: (Ez nem vesz igénybe egy teljes tanórát, inkább csak egy részét, kb. 20 percet.

 • Ekopark.
 • Fargo 4. évad.
 • Minecraft teóriák 5.
 • Pelenkázó lap 75x85.
 • Street kitchen banánkenyér.
 • Iphone se 2020 mobilarena.
 • OLX rattan.
 • Speak languages német.
 • Gitár koptató gyártás.
 • Meska huű.
 • Andezit jele a térképen.
 • Led mennyezeti lámpa élettartama.
 • Angol érettségi felkészülés.
 • Gh max mellékhatás.
 • Zebu mini marha.
 • Fenyő szekrénysor.
 • Mi az a pentagon.
 • Bükkerdő szintjei.
 • Dentalapro fogtechnikus állás.
 • Hol nyaraljunk 2020.
 • Késik a gyerektartás.
 • Acél utca szeged.
 • 10 es szőke.
 • Cvi kamera.
 • Az erdő állatai könyv.
 • Éden lounge veresegyház.
 • Capella schefflera.
 • Színes bors ár.
 • Milyen villanybojlert vegyek.
 • Sajtos zsemle.
 • Akvárium parkolás.
 • Időskori pszichés betegségek.
 • Freddie barátnője.
 • Roni abc beszerzés.
 • Black rose tf2.
 • Bolyai féle matematika.
 • Princess bubblegum haroinfather.
 • Berni pásztor eladó somogy megye.
 • Milky way forró csoki kapszula.
 • Budapest legdrágább lakása.
 • Fogtömés alábélelés.